Digitalizacija analognih podloga

Georeferenciranje rasterskih podloga

 • georeferenciranje po decimetarskoj mreži
 • georeferenciranje po okviru plana
 • generator izvješća o pre i post rezultatima obrade

Modeliranje podataka i vektorizacija

 • ekranska vektorizacija
 • translacija, rotacija i skaliranje osnovnih grafičkih elemenata i grupe elemenata (blok)
 • precizno odmjeranje točki po slijedećim metodama: ortogonalnoj, polarnoj, lučnim presjekom
 • snap, autoscroll i pan mogućnosti, funkcije trim i extend za izračun presjeka
 • pohrana svih prostornih podataka i grafičkih elemenata u bazi podataka
 • razmjena podataka sa drugim sustavima putem standardnih formata

Kontrole i topološke obrade

 • kontrolni alati za generiranje izvješća i pozicioniranje na pogreške o razlikama između tehničkog i službenog operata
 • alati za detektiranje geometrijski neprihvatljivih elemenata
 • alati za detektiranje linija koje se sjeku a nemaju lomnu točku
 • alati za detektiranje poligona katastarskih čestica bez brojeva ili sa više od jednog broja
 • alati za automatsko generiranje poligona i pripremu za GIS