Prostorno mikroskeniranje

Osnovne karakteristike

 • visoka točnost (0,05 mm)
 • vjerno preslikava objekt skeniranja u mjerilu 1:1
 • široka primjena za predmete od umjetničke ili spomeničke vrijednosti kod njihove:
  • restauracije
  • analize stanja
  • očuvanja
  • digitalnog arhiviranja
  • prezentiranja
  • katalogizacije
  • reprodukcije i dr.
 • omogućava:
  • precizno izvođenje restauratorskih radova
  • automatiziranu reprodukciju u bilo kojem mjerilu i bilo kojem materijalu
  • Izradu digitalnih kataloga
  • Izradu web izložbi
  • automatiziranu izradu ambalaže za transport