Prostorno mikroskeniranje

PRIMJENA MIKROSKENIRANJA

VIRTUALNA RESTAURACIJA

 • Virtualnom restauracijom moguće je vršiti rekonstrukciju izgleda predmeta dodajući segmente koji nedostaju tako da oni točno odgovaraju postojećim oblicima.
 • Na isti način moguće je izvršiti i dodavanje dijelova koji nedostaju kod razlomljenih predmeta.
 • Nakon virtualne restauracije moguće je automatizirano izraditi predmet na CNC strojevima direktno iz restauriranog modela.

ARHITEKTONSKA REKONSTRUKCIJA

 • Mikroskeniranjem je moguće snimiti i velike objekte.
 • Nakon skeniranja i modeliranja u računalu možemo na stroju izraditi original (pozitiv) ili kalup za odljev (negativ) segmenata objekta.
 • Spajanjem dobivenih segmenata dobivamo objekt rekonstruiran u cjelini.
 • Kako mikroskeniranjem preslikavamo, osim geometrijskih oblika i stvarne boje rekonstruirani objekti su vjerne kopije originala.
 • Arhitektonska rekonstrukcija je značajna kod očuvanja objekata od velike važnosti kada su oni ugroženi javnom uporabom. Na ovaj način možemo zaštiti takve objekte, a za javnu upotrebu koristiti njihove vjerne kopije.

SUVENIRNICE

 • Obzirom da je prvi i osnovni proizvod mikroskeniranja računalni model predmeta, možemo izraditi kopiju originala u bilo kojem mjerilu ( umanjeno ili uvećano ).
 • Ova mogućnost je vrlo pogodna za izradu kolekcije suvenira.
 • Izradom negativa, odnosno kalupa za odljev, dobiva se mogućnost izrade velikog broja suvenira samo jednim skeniranjem predmeta.

IZRADA TRANSPORTNIH PAKIRANJA

 • Kako predmete možemo reproducirati u bilo kojem materijalu, izradom negativa u mekanim materijalima dobivamo idealna transportna pakiranja.
 • Kod transporta vrijednih predmeta vrlo je važno da pritom ne budu oštećeni pa je ovakva metoda idealna za izradu pakiranja koja će se idealno prilagoditi predmetu i najbolje ga zaštiti prilikom transporta.

MJERENJE DEFORMACIJA SLIKA

 • Mikroskeniranjem slika dobivamo vrlo precizne podatke o promjenama njihovih dimenzija i oblika uslijed različitih utjecaja kao što su promjene dimenzija okvira, atmosferski utjecaji i utjecaji okoline.
 • Precizni podaci o deformacijama slike znatno pomažu konzervatorima pri donošenju odluka o mjerama koje treba poduzeti u svrhu zaštite slika od propadanja uslijed navedenih utjecaja.

RESTAURACIJA

 • Mikroskeniranje je od velike pomoći i u svakodnevnim restauratorskim poslovima.
 • Računalnom obradom moguće je precizno modelirati dijelove koji nedostaju tako da oni idealno priliježu oštećenju na predmetu restauracije.
 • Strojnom izradom takvih modeliranih dijelova, u željenom materijalu, znatno se olakšava i poboljšava proces restauracije.