Prostorno skeniranje objekata

PREGLED MOGUĆNOSTI PROSTORNOG SKENIRANJA

VIZUALIZACIJA PODATAKA MJERENJA
Realnim bojama ili Prema intenzitetu refleksije laserske zrake od objekta u zadanom spektru boja
SMART SCAN TEHNOLOGIJA
Kombiniranje različitih gustoća skeniranja prema zahtjevnosti geometrije objekta
TRENUTNO MJERENJE
Dimenzioniranje i izvođenje mjerenja na objektu direktno iz podataka skeniranja
RAVNINSKI PRIKAZI
Jednostavno generiranje ravninskih prikaza iz podataka mjerenja
PROFILIRANJE
Generiranja profila u bilo kojoj točci i bilo kojoj osi
PROSTORNO MODELIRANJE
3D modeliranje uz pomoć algoritama za automatsko prepoznavanje geometrijskih oblika sa korisnički definiranom tolerancijom