Prostorno skeniranje objekata

INSTRUMENTARIJ ZA PROSTORNO SKENIRANJE

 1. Prostorni skener CYRAX 2500
 2. Totalna stanica LEICA TCR405
 3. Prijenosno računalo
 4. Programski paket CYCLONE

Princip rada skenera CYRAX 2500

 • Skener radi na principu lasera koji plohu objekta snimanja u računalu materijalizira skupom točaka zadane gustoče (oblak točaka).
 • Skener je mrežnom vezom povezan sa prijenosnim računalom pomoću kojega se upravlja njegovim radom kroz programski paket Cyclone.
 • Satavni dio skenera je i digitalna kamera čije vidno polje definira područje rada skenera na pojedinom stajalištu.
 • Potpuni snimak objekta postiže se višestrukim premještanjem skenera na odabrana stajališta.
 • Sva mjerenja izvršena na jednom stajalištu predstavljaju zasebnu cjelinu u zasebnom koordinatnom sustavu koji je definiran orjentacijom skenera na tom stajalištu.
 • Da bi se mjerenja sa pojedinih stajališta mogla povezati u jedinstvenu cjelinu, prije početka mjerenja, vrši se označavanje vidljivog dijela objekta posebnim, numeriranim, oznakama (markicama) prepoznatljivim skeneru u procesu mjerenja (minimalno tri za svako stajalište).
 • Položaj markica definira se i u državnom koordinatnom sustavu klasičnim metodama izmjere pomoću totalne mjerne stanice sa laserskim daljinomjerom.
 • Ovo dvostruko određivanje koordinata markica omugućuje automatsko povezivanje mjerenja sa pojedinih stajališta u jedinstvenu cjelinu pomoću identičnih brojeva markica.
 • Rezultat je cjeloviti snimak objekta definiran u državnom koordinatnom sustavu.