Prostorno skeniranje objekata

PODACI MJERENJA

  • Osnovni podatak mjerenja prostornog skeniranja jesu oblaci točaka, unaprijed zadane gustoće, koji materijaliziraju plohu objekta snimanja.
  • Slika prikazuje podatke mjerenja sa jednog stajališta. U ovom slučaju, oblaci točaka su vizualizirani bojama koje ovise o intenzitetu refleksije laserske zrake od objekta, u određenom spektru boja
  • Ova slika prikazuje foto-realistično vizualizirane oblake točaka.
  • Za pridruživanje boja točkama oblaka mogu se koristiti fotografije snimljene kamerom skenera ili klasičnim fotoaparatom.
  • Ova vizualizacija omogućuje cikličko ažuriranje stanja objekta