Prostorno skeniranje objekata

PREDNOSTI PROSTORNOG SKENIRANJA NAD DRUGIM METODAMA

 • Jedina metoda koja omogućuje plošno snimanje objekta
 • Velika brzina prikupljanja vrlo detaljnih podataka mjerenja na terenu i izrade dokumentacije
 • Do 5 puta jeftinija od drugih metoda
 • Vjeran i vrlo točan prikaz objekta snimanja
 • Potpuna prostornost (trodimenzionalnost) snimka
 • Mogućnost izrade vrlo detaljnog prostornog modela objekta
 • Mogućnost određivanja tlocrta i presjeka u bilo kojem dijelu objekta, a ne samo u pojedinim točkama ili linijama
 • Vjernije, sadržajnije i detaljnije izvođenje ravninskih crteža ( tlocrta, presjeka i pogleda )
 • Mogućnost naknadne izrade proizvoljnih ravninskih prikaza bez potrebe za dodatnim terenskim radovima u bilo kojem trenutku u budućnosti
 • Mogućnost proučavanja i sagledavanja raznih aspekata konzervacije, rekonstrukcije, sanacije ili bilo čega drugog na objektu bez izlazaka na teren i dodatnog snimanja
 • Jednostavnost dosnimavanja fizičkih promjena na objektu koje mogu nastati tijekom godina iz bilo kojeg razloga
 • Mogućnost automatiziranog ispitivanja deformacija i promjena oblika objekta na temelju višekratnog skeniranja u određenim vremenskim intervalima
 • Cjelovitost i homogenost snimka
 • Neograničena mogućnost primjene