Prostorno skeniranje objekata

PROSTORNO MODELIRANJE

 • Podaci mjerenja mogu se obrađivati na razne načine. Izbor metode ovisi o svrsi i traženim rezultatima snimanja.
 • Ova slika prikazuje prostorno modelirane podatke mjerenja.
 • Model je vizualiziran spektrom boja određenim intenzitetom refleksije laserske zrake od objekta.
 • Ovakav, detaljan, model pogodan je za:
  • Uočavanje i analizu deformacija na objektu
  • Proučavanje objekta u smislu njegova nastanka, faza građenja i td.
  • Održavanje objekta
 • Modelirani i vizualizirani podaci skeniranja
 • Spektar boja određen intenzitetom refleksije laserske zrake od podloge

PLOŠNI MODEL

 • Ova slika prikazuje prostorno modelirane podatke mjerenja CAD alatom.
 • Na temelju podataka mjerenja izvučene su konture objekta.
 • Nakon toga izvršena je plošna obrada renderiranje modela.
 • Model je vizualiziran proizvoljnim bojama.
 • Ovakav model je manje detaljan, ali je zato pogodan za široku prinjenu.
 • Vrlo je precizan i sadrži sve građevinske elemente objekta.
 • Naročito je pogodan za:
  • Sve vrste projektiranja
  • Održavanje objekta
  • Izradu troškovnika raznih radova
  • Upravljanje objektom

RAVNINSKI CRTEŽI U CAD FORMATU

 • Na temelju izmjerenih podataka izrađuje se i klasična dokumentacija postojećeg stanja (pogledi, tlocrti i presjeci).
 • Ona se sastoji od ravninskih nacrta izrađenih pomoću CAD alata.
 • Nacrti nastaju ravninskim iscrtavanjem svih elemenata objekta uključujući i strukturu zidova – iscrtavanje svakog kamena.
 • Svi nacrti se kotiraju.
 • Ova vrsta dokumentacije najviše se koristi kod:
  • Projektiranja
  • Konzervatorskih radova i zaštiti kulturne baštine
  • Proučavanje nastanka objekta prema fazama građenja
  • Izvođenja građevinskih i drugih radova na objektu

FOTO-REALISTIČNO VIZUALIZIRANI TRODIMENZIONALNI POLIGONALNI MODEL

Ovakav oblik dokumentacije nastaje dodavanjem tekstura na bazni poligonalni model i predstavlja virtualnu stvarnost objekta u trenutku snimanja.

Za teksturiranje modela koriste se fotografije snimljene fotoaparatom skenera prilikom skeniranja ili naknadno.

Točnost teksturiranja je vrlo visoka i kreće se u okvirima točnosti skeniranja, dakle 1 cm.

Ovakav model podataka pogodan je za:

 • Analizu općeg stanja i deformacija na objektu.
 • Automatizirano ispitivanje (praćenje) deformacija i promjena oblika objekta na temelju višekratnog skeniranja u određenim vremenskim intervalima.
 • Proučavanje objekta u smislu njegova nastanka, faza građenja i td.
 • Održavanje objekta.
 • Izradu konzervatorskih i drugih studija.
 • Omogućava opetovano teksturiranje istog modela fotografijama iz drugog vremenskog perioda, a time vrlo brzo uočavanje i analizu potencijalnih problema te njihovo sprečavanje.
 • Služi za izradu digitalnog orto-fota.

DIGITALNI ORTO-FOTO

Digitalni orto-foto je ravninski prikaz teksturiranog modela u proizvoljno izabranom pogledu ili presjeku.

Izrađuje se u proizvoljnom mjerilu i adekvatnoj rezoluciji izraženoj u mjernim jedinicama (2, 5, 10 mm i td.) ovisno o svrsi i traženoj točnosti prikaza.

Ovakav oblik dokumentacije u potpunosti zamjenjuje i nadograđuje klasičnu dokumentaciju postojećeg stanja zadržavajući opće prihvaćenu formu.