Cyrax 2500

  • vidno polje 40x40° sa mogučnošću nagiba i zaokreta u bilo kojem smjeru
  • maximalna rezolucija skeniranja 0,25 mm
  • maximalni domet 150 m
  • točnost pojedinog mjerenja 2-5 mm