Materijali za preuzimanje

Općenito

Dokumentiranje objekata kulturne baštine
Brošura (.pdf, 1.1 MB)

Primjeri projekata

Dokumentiranje dubrovačkih zidina
Hrvatski (.pdf, 3.1 MB)
Engleski (.pdf, 832 kB)
Animirani prikaz (.mpg, 37.8 MB)
Dokumentiranje arheoloških lokaliteta
Na primjeru keramičke peći iz Crikvenice (.pdf, 5.3 MB)
Na primjeru lokaliteta Kandlerova ulica u Puli (.avi, 40 MB)