Dokumentiranje arheoloških lokaliteta

KLASIČNA DOKUMENTACIJA

  • Nastaje na temelju prostorne baze podataka
  • Ona se sastoji od ravninskih nacrta izrađenih pomoću CAD alata.
  • Nacrti nastaju ravninskim iscrtavanjem svih elemenata objekta uključujući i strukturu zidova – iscrtavanje svakog kamena.
  • Svi nacrti se kotiraju.

Ova vrsta dokumentacije najviše se koristi kod:

  • Projektiranja rekonstrukcije objekata
  • Konzervatorskih zaštitnih radova
  • Proučavanje lokaliteta
  • Izvođenja bilo kakvih zahvata na lokalitetu
  • Obavezna je, prema zakonu, prije izvođenja bilo kakvih zahvata na objektima kulturne baštine

Tlocrt lokaliteta sa interpoliranom fotomontažom mozaika

Presjek lokaliteta sa pogledom i iscrtanom strukturom