Kulturna baština i arhitektura

Dokumentiranje objekata kulturne baštine i drugih arhitektonskih objekata

Dokumentacija se može izraditi u šest nivoa:

 1. Prostorna baza podaka mjerenja
 2. Dokumentacija postojećeg stanja
  1. Pogledi na pročelja sa strukturom zidova
  2. Tlocrti
  3. Presjeci sa pogledima
  4. Kotiranje svih nacrta
 3. Trodimenzionalni plošni model
 4. Trodimenzionalni poligonalni model
 5. Foto-realistično vizualizirani trodimenzionalni poligonalni model
 6. Digitalni orto-foto