Kulturna baština i arhitektura

PROSTORNA BAZA PODATAKA MJERENJA

  • Osnovni podatak mjerenja prostornog skeniranja jesu oblaci točaka, unaprijed zadane gustoće, koji materijaliziraju plohu objekta snimanja.
  • Slika prikazuje podatke mjerenja sa jednog stajališta. U ovom slučaju, oblaci točaka su vizualizirani bojama koje ovise o intenzitetu refleksije laserske zrake od objekta, u određenom spektru boja.
  • Ova slika prikazuje foto-realistično vizualizirane oblake točaka.
  • Za pridruživanje boja točkama oblaka mogu se koristiti fotografije snimljene kamerom skenera ili klasičnim fotoaparatom.
  • Ova vizualizacija omogućuje cikličko ažuriranje stanja objekta

Ovakav model podataka pogodan je za:

  • Vizualnu i numeričku analizu deformacija na objektu i općeg stanja objekta
  • Proučavanje objekta u smislu njegova nastanka, faza građenja itd.
  • Održavanje objekta
  • Digitalno arhiviranje postojećeg stanja objekta
  • Služi za izradu svih drugih segmenata dokumentacije