Kulturna baština i arhitektura

DIGITALNI ORTO-FOTO

Digitalni orto-foto je ravninski prikaz teksturiranog modela u proizvoljno izabranom pogledu ili presjeku.

Izrađuje se u proizvoljnom mjerilu i adekvatnoj rezoluciji izraženoj u mjernim jedinicama (2, 5, 10 mm i td.) ovisno o svrsi i traženoj točnosti prikaza.

Ovakav oblik dokumentacije u potpunosti zamjenjuje i nadograđuje klasičnu dokumentaciju postojećeg stanja zadržavajući opće prihvaćenu formu.