Kulturna baština i arhitektura

DOKUMENTACIJA POSTOJEĆEG STANJA

  • Na temelju izmjerenih podataka izrađuje se i klasična dokumentacija postojećeg stanja (pogledi, tlocrti i presjeci).
  • Ona se sastoji od ravninskih nacrta izrađenih pomoću CAD alata.
  • Nacrti nastaju ravninskim iscrtavanjem svih elemenata objekta uključujući i strukturu zidova – iscrtavanje svakog kamena.
  • Svi nacrti se kotiraju.

Ova vrsta dokumentacije najviše se koristi kod:

  • Projektiranja
  • Konzervatorskih radova i zaštiti kulturne baštine
  • Proučavanje nastanka objekta prema fazama građenja
  • Izvođenja građevinskih i drugih radova na objektu
  • Obavezna je, prema zakonu, prije izvođenja bilo kakvih zahvata na objektima kulturne baštine