Kulturna baština i arhitektura

FOTO-REALISTIČNO VIZUALIZIRANI TRODIMENZIONALNI POLIGONALNI MODEL

Ovakav oblik dokumentacije nastaje dodavanjem tekstura na bazni poligonalni model i predstavlja virtualnu stvarnost objekta u trenutku snimanja.

Za teksturiranje modela koriste se fotografije snimljene fotoaparatom skenera prilikom skeniranja ili naknadno.

Točnost teksturiranja je vrlo visoka i kreće se u okvirima točnosti skeniranja, dakle 1 cm.

Ovakav model podataka pogodan je za:

  • Analizu općeg stanja i deformacija na objektu.
  • Automatizirano ispitivanje (praćenje) deformacija i promjena oblika objekta na temelju višekratnog skeniranja u određenim vremenskim intervalima.
  • Proučavanje objekta u smislu njegova nastanka, faza građenja i td.
  • Održavanje objekta.
  • Izradu konzervatorskih i drugih studija.
  • Omogućava opetovano teksturiranje istog modela fotografijama iz drugog vremenskog perioda, a time vrlo brzo uočavanje i analizu potencijalnih problema te njihovo sprečavanje.
  • Služi za izradu digitalnog orto-fota.