Kulturna baština i arhitektura

TRODIMENZIONALNI PLOŠNI MODEL

  • Ova slika prikazuje prostorno modelirane podatke mjerenja CAD alatom.
  • Na temelju podataka mjerenja izvučene su konture objekta.
  • Nakon toga izvršena je plošna obrada i renderiranje modela.
  • Model je vizualiziran proizvoljnim bojama.
  • Ovakav model je manje detaljan, ali je zato pogodan za široku primjenu.
  • Vrlo je precizan i sadrži sve građevinske elemente objekta.

Naročito je pogodan za:

  • Sve vrste projektiranja
  • Održavanje objekta
  • Izradu troškovnika raznih radova
  • Upravljanje objektom