Kulturna baština i arhitektura

TRODIMENZIONALNI POLIGONALNI MODEL

  • Podaci mjerenja mogu se obrađivati na razne načine. Izbor metode ovisi o svrsi i traženim rezultatima snimanja.
  • Ova slika prikazuje prostorno modelirane podatke mjerenja poligonalnom metodom.
  • Model je vizualiziran spektrom boja određenim intenzitetom refleksije laserske zrake od objekta.

Ovakav, detaljan, model pogodan je za:

  • Uočavanje i analizu deformacija na objektu
  • Proučavanje objekta u smislu njegova nastanka, faza građenja i td.
  • Održavanje objekta
  • Izradu konzervatorskih i drugih studija