Primjena prostornog skeniranja u elektroprivredi

Dokumentaciju je moguće izraditi u četiri nivoa:

 1. Prostorna baza podaka mjerenja
 2. Klasična dokumentacija
  1. Tlocrtni prikaz objekta
  2. Poprečni presjeci
  3. Uzdužni presjeci
  4. Detalji
 3. Trodimenzionalni linearni model
 4. Trodimenzionalni plošni model sa atributima elemenata

Najčešća primjena:

 • Dokumentiranje izvedenog stanja ( “As Built” dokumentacija)
 • Dokumentiranje zatečenog stanja ( radi se prije rekonstrukcije, demontaže i td. )
 • Sve vrste projektiranja ( rekonstrukcije, sanacije, zaštite … )
 • Izrada troškovnika svih vrsta radova i zahvata na objektima
 • Analizu statike objekata i statičke proračune
 • Digitalno arhiviranje objekata u izvornoj veličini