Primjena prostornog skeniranja u elektroprivredi

TRODIMENZIONALNI PLOŠNI MODEL

  • Trodimenzionalni plošni modeli izrađuje se, kao i linearni, na temelju prostornih podataka mjerenja pomoću specijaliziranih alata za iscrtavanje elemenata električnih postrojenja.
  • Prilikom iscrtavanja elemenata postrojenja potrebno je unaprijed zadati vrstu, tip i svojstva svakog pojedinog elementa. Na ovaj način dobivamo interaktivni atribuirani model koji omogućuje različite vrste prikaza postrojenja, ispis svih sastavnih elemenata sa njihovim karakteristikama te parametarsko mijenjanje pojedinih elemenata.