Primjena prostornog skeniranja u energetici

Dokumentaciju je moguće izraditi u tri nivoa:

 1. Prostorna baza podaka mjerenja
 2. Klasična dokumentacija
  1. Tlocrtni prikaz objekta
  2. Poprečni presjeci
  3. Uzdužni presjeci
  4. Detalji
 3. Trodimenzionalni plošni model sa atributima elemenata

Najčešća primjena:

 • Dokumentiranje izvedenog stanja ( “As Built” dokumentacija)
 • Dokumentiranje zatečenog stanja ( radi se prije rekonstrukcije, demontaže i td. )
 • Sve vrste projektiranja ( rekonstrukcije, sanacije, zaštite … )
 • Izrada troškovnika svih vrsta radova i zahvata na objektima
 • Analizu statike objekata i statičke proračune
 • Digitalno arhiviranje objekata u izvornoj veličini