Primjena prostornog skeniranja u građevini

Dokumentacija se može izraditi u četiri nivoa:

 1. Prostorna baza podataka mjerenja
 2. Klasična dokumentacija
  1. Tlocrtni prikaz objekta
  2. Poprečni presjeci
  3. Uzdužni presjeci
 3. Trodimenzionalni plošni model
 4. Trodimenzionalni poligonalni model

Najčešća primjena:

 • Dokumentiranje izvedenog stanja objekata ( usjeka, mostova, vijadukata, tunela i dr. )
 • Analiza izvedenog stanja objekata i komparacija sa projektom
 • Sve vrste projektiranja ( rekonstrukcije, sanacije, zaštite … )
 • Izrada troškovnika svih vrsta radova i zahvata na objektima
 • Praćenje promjena i deformacija u određenim vremenskim intervalima
 • Analizu statike objekata i statičke proračune
 • Digitalno arhiviranje objekata u izvornoj veličini