Primjena prostornog skeniranja u građevini

Ceste

ORIGINALNI PODACI SKENIRANJA USJEKA SA PROJEKTIRANIM PROFILIMA

PRESJEK ORIGINALNIH PODATAKA SKENIRANJA USJEKA U KOMPARACIJI SA PROJEKTIRANIM PROFILIMA

ORIGINALNI PODACI SKENIRANJA USJEKA PREKLOPLJENI SA PLOŠNIM MODELOM USJEKA GENERIRANIM NA TEMELJU PROJEKTA

KOMPARACIJA PLOŠNOG MODELA IZVEDENOG STANJA GENERIRANOG IZ PODATAKA SKENIRANJA SA PLOŠNIM MODELOM PROJEKTA

TRIANGULIRANI MODEL USJEKA I IZ NJEGA GENERIRANI PROFILI NA STACIONAŽAMA ZADANIM PROJEKTOM

NACRTI POPREČNOG PRESJEKA S NAZNAČENIM APSOLUTNIM VISINAMA I UDALJENOSTIMA

MODEL KANJONA CETINE NA TRASI JAC-a KOD ŠESTANOVCA ZA PROJEKT MOSTA

  • Zbog izuzetno zahtjevne konfiguracije terena (širina kanjona = 50 m, dubina kanjona = 70 m) bilo je gotovo nemoguće primijeniti bilo koju drugu metodu snimanja.
  • Zahvaljujući metodi prostornog skeniranja dobiven je vrlo precizan i detaljan model kanjona.
  • Prilikom skeniranja korištena je rezolucija od 5 cm ( čitavi kanjon prekriven je točkama na svakih 5 cm u horizontalnom i vertikalnom smislu ).
  • Kako je vidljivo sa fotografije, kanjon je dobrim dijelom prekriven raslinjem koje je eliminirano iz podataka mjerenja tako da dobiveni model predstavlja stvarnu konfiguraciju terena.