Primjena prostornog skeniranja u građevini

Hidroelektrane

Prostorno skeniranje, također, ima vrlo važnu ulogu i kod hidroelektrana.

Na temelju podataka prostornog skeniranja moguće je vršiti:

  • Praćenje pomaka i deformacija tijela brane
  • Praćenja pomaka i deformacija usjeka i nasipa dovodnih kanala
  • Praćenje stanja i promjene geometrije dovodnih tunela
  • Projektiranje dodatnih objekata
  • Projektiranje pomoćnih uređaja i strojeva na ulaznim građevinama
  • Praćenje pomaka i deformacija na ulaznim građevinama i strojarnicama
  • Velika prednost prostornog skeniranja nad klasičnim metodama oskultacija je u tome što skeniranjem pratimo pomake i deformacije objekata u cjelini, na čitavoj površini objekta, dok klasične metode daju pomake samo u izabranim točkama na objektu. Što se događa između tih točaka nije moguće saznati iz klasičnih mjerenja. Premda su klasična mjerenja točnija, navedena ograničenja su im veliki nedostatak, naročito kod zemljanih objekata.
  • Praćenje pomaka i deformacija vrši se na temelju ponavljanja mjerenja u određenim vremenskim intervalima.
  • Za svako mjerenje izrađuje se poligonalni model objekta koji se automatiziranim rutinama uspoređuje sa nultim ili nekim od prethodnih modela ( stanja ) objekta.