Primjena prostornog skeniranja u građevini

Kamenolomi

Prostorno skeniranje ima važnu ulogu pri eksploataciji kamenoloma

Na temelju podataka prostornog skeniranja moguće je vršiti:

  • Proračun kubatura iskopa
  • Planiranje iskopa
  • Praćenje količina iskopa
  • Ove mogućnosti bitno olakšavaju upravljanje kamenolomom i planiranje daljnje eksploatacije.
  • Npr. jednostavno se izračuna koliko treba kopati po dubini za željenu kubaturu kamena, što opet omogućava izbor najpovoljnijeg mjesta otkopa i td..
  • Višestrukim skeniranjem u određenim vremenskim intervalima moguće je izračunati točan volumen iskopa na temelju usporedbe dvaju modela.