Primjena prostornog skeniranja u građevini

Tuneli

Željeznički tunel snimljen metodom prostornog skeniranja

Portal željezničkog tunela snimljen metodom prostornog skeniranja

Unutrašnjost željezničkog tunela snimljenog metodom prostornog skeniranja

Poprečni presjeci uzduž tunela

Poprečni presjek tunela na izabranom mjestu sa mjerenjima

Profil tunela generiran iz podataka mjerenja sa osnovnim dimenzijama

Detaljna geometrija tunela u CAD formatu generirana iz podataka mjerenja